Cellular communication tower
Wireless Tower Acquisitions
Enterprise partnerships
Nasze usługi

Nowa definicja przyszłości infrastruktury

01

Dzierżawa łączy bezprzewodowych

Generuj korzystny podatkowo kapitał dzięki wykupowi dzierżawy
02

Przejmowanie wież sygnałowych

Generuj korzystny podatkowo kapitał dzięki wykupowi dzierżawy
03

Infrastruktura światłowodowa

Generuj korzystny podatkowo kapitał dzięki wykupowi dzierżawy
Cellular communication tower
01 Dzierżawa łączy bezprzewodowych
Wireless Tower Acquisitions
02 Przejmowanie wież sygnałowych
Enterprise partnerships
03 Infrastruktura światłowodowa
POSIADAMY ZNAJOMOŚĆ BRANŻY, DZIĘKI KTÓREJ MOŻESZ NAM ZAUFAĆ

Korzyści ze sprzedaży aktywów firmie Unison

Unison zapewnia przedsiębiorstwom dopasowane, korzystne podatkowo rozwiązania, które maksymalizują wartość zasobów infrastrukturalnych. Zależy nam na przejrzystości, jakości i skutecznym zamykaniu pojedynczych aktywów, portfeli lub transakcji na poziomie podmiotu.

Immediate Value Icon

Kapitał od ręki

Spienięż długoterminową wartość swojej dzierżawy poprzez płatność ryczałtową.

Tax Benefits Icon

Korzyści podatkowe

Zoptymalizuj opodatkowanie przychodów z dzierżawy.

Risk Mitigation Icon

Ograniczenie ryzyka

Wyeliminuj ryzyko wypowiedzenia umowy dzierżawy lub obniżenia płatności.

Investment Opportunities Icon

Możliwości inwestycyjne

Spożytkuj płatność ryczałtową od Unison na inne inwestycje lub priorytety osobiste.

Capital Redeployment Icon

Redystrybucja kapitału

Nabywaj nowe długoterminowe inwestycje w nieruchomości.

Financial Planning Icon

Planowanie finansowe

Uprość zarządzanie majątkiem i zabezpiecz przyszłość swojej organizacji.